Tilhengar

 

Kvifor ikkje bruke tilhengaren din som ein reklameplakat?

Du plasserar han gjerne rundt om kring når du er ute på jobbar, so kvifor ikkje la den få reklamere for deg og bedrifta di.

Vi tek oss gjerne av både design og montering av reklame på din tilhengar.