Kven er A1 Reklame?

A1 Reklame blei starta i slutten av 2014 som eit tillegg til det allereide eksisterande Barsnes Tre & Metall, som vart oppretta i 1994. Etter nokre år der begge selskapa eksisterte side om side, vart det beslutta å avvikle Barsnes Tre & Metall, sidan A1 Reklame var eit navn som passar bedre det vi driv med i dag enn det Barsnes Tre & Metall gjere.

 

Sidan A1 Reklame tok over drifta for fullt i 2016 har vi hatt ein god og jamn auke, takka vere at vi opererar i eit område med eit aktivt næringsliv.

Leveransar

Fornøgde kundar

Pågåande prosjekt

Kopper Kaffe

Kontakt
Oss

Bordvegen 3, 6854 Kaupanger

Bordvegen 3, 6854 Kaupanger

 

Telefon: 957 20 424

E-post: post@a1-reklame.no